Co wchodzi w czas pracy kierowcy i jakie organy mają prawo kontroli?

Czas pracy kierowcyCo dokładnie składa się na czas pracy kierowcy? Dowiedz się o kilku kwestiach istotnych dla firm transportowych i zawodowych kierowców.

Jak wygląda dzień pracy kierowcy ciężarówki?

Prawo dotyczące czasu, jaki kierowca ciężarówki może poświęcać w ciągu dnia na pracę oraz odpoczynek, jest z roku na rok coraz bardziej ściśle określone. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dzień pracy powinien trwać dziewięć godzin, ale dwa razy w tygodniu kierowca może zadecydować o przedłużeniu go do dziesięciu godzin. Co więcej, kiedy udaje się on na odpoczynek, a warunki drogowe lub losowe wydarzenia znacznie opóźniają możliwość dotarcia do bazy czy miejsca zamieszkania, może skorzystać z możliwości przedłużenia tego czasu. Możliwe jest dodanie do dnia pracy kolejnej godziny lub dwóch - druga opcja jest dostępna w przypadku, gdy kierowca odbył wcześniej nieprzerwaną, 30-minutową przerwę.

Podczas dziewięcio- lub dziesięciogodzinnego dnia pracy kierowca powinien łącznie zrobić sobie co najmniej czterdzieści pięć minut przerwy. Znaczna część kierowców rozbija swój całkowity czas odpoczynku na dwie przerwy - jedna z nich trwa trzydzieści, a druga piętnaście minut. Według najnowszych przepisów firmy transportowe muszą także umożliwić kierowcy powrót do miejsca zamieszkania co najmniej raz na trzy lub cztery tygodnie.

Co wchodzi w czas pracy kierowcy?

Co ciekawe, czas pracy kierowcy nie składa się jedynie z prowadzenia samochodu. Warto podkreślić, że zawód ten nie ogranicza się jedynie do samej jazdy, a w zadania pracownika wchodzi także mnóstwo obowiązków służbowych. Wśród nich należy wymienić chociażby rozładowanie i załadowanie towaru - kierowca nie musi tego jednak robić samodzielnie, a jedynie nadzorować działania oddelegowanych do tego osób. Dodatkowo wlicza się czas poświęcony na dbanie o ciężarówkę i naczepę łącznie z pielęgnacją, niezbędne czynności administracyjne oraz działania związane ze spedycją. Ponadto jako czas pracy traktuje się okres, w którym kierowca pełni tak zwany dyżur - czeka w gotowości na rozpoczęcie trasy, ale nie ma dokładnej informacji, o której ma się ona zacząć.

Warto zwrócić jednak także uwagę na czynności, które nie wchodzą w czas pracy kierowcy. Mowa tutaj głównie o nieuzasadnionych postojach czy innych formach odpoczynku, który nie wynika stricte z obostrzeń nałożonych na kierowców wedle prawa polskiego.

Czas pracy kierowcy

Jak wyglądają kary za przekroczenie czasu pracy?

Czas pracy kierowców ciężarówek jest odnotowywany za pomocą urządzenia zwanego tachografem. Jego zadaniem jest mierzenie i kontrolowanie czasu, który każdy pracownik firmy transportowej poświęca na swoje obowiązki służbowe. Co więcej, posiadanie takiego urządzenia jest wymagane, a jego brak skutkuje nałożeniem kar finansowych.

Jeśli chodzi o czas pracy kierowcy - najczęściej zadawane pytania dotyczą również kar nakładanych za jego nieprzestrzeganie. Firmy transportowe raz na jakiś czas mogą spodziewać się wizyty pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, która może z tygodniowym wyprzedzeniem uprzedzić o swoim przybyciu w celu skontrolowania czasu pracy wszystkich pracowników danej firmy. Może się tym zająć jednak także policja i straż graniczna.

Kary finansowe są dość pokaźne - pracodawca musi wnieść odpowiednią opłatę za każdą godzinę, która wykracza poza prawnie uregulowany czas pracy. Koszty zaczynają się od stu złotych (do ośmiu godzin). Za każdą godzinę od ośmiu do dwunastu godzin kara wynosi dwieście pięćdziesiąt złotych, z kolei powyżej dwunastu - trzysta pięćdziesiąt złotych za godzinę. Jak zatem widać, konsekwencje nieprzestrzegania ustawowego czasu pracy kierowcy mogą okazać się naprawdę okazałe.

Komentarze