Biznesplan - wzór, przykład

Biznesplan - wzór, przkładOgólnie ujmując istotę biznesplanu, biznesplan jest projektem przedsięwzięcia możliwego do realizacji w danych warunkach ekonomicznych. Podstawowym celem, dla którego tworzy się biznesplan jest pozyskanie środków finansowych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, np. rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycja ( zakup nowych maszyn, technologii ) środki te są konieczne, gdyż sami nie posiadamy odpowiednich środków mogących w pełni zrealizować naszą wizję działalności gospodarczej.

Jednak biznesplan to nie tylko środki na otwarcie nowej działalności, może być również stworzony w celu przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego już przedsiębiorstwa na które potrzebne są duże środki finansowe.

Biznesplan - wzór przykład

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

Streszczenie

Pierwszym elementem biznesplanu jest streszczenie. Przedstawia ono ogólny pomysł na działalność gospodarczą. Musi być przedstawione krótko i zawierać najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności (coś na wzór streszczenia książki). Ponadto streszczenie zawiera zapotrzebowanie na środki finansowe (opis ile środków i na co potrzebujemy), a także spodziewane efekty ekonomiczne jakie ma przynieść nasza działalność.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Pierwszą częścią biznesplanu jest charakterystyka przedsiębiorstwa, czyli opis zaplanowanej działalności. Taka charakterystyka powinna obejmować:

 • rodzaj prowadzonej działalności
 • siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • dane identyfikacyjne

Analiza rynku

Kolejną częścią biznesplanu jest analiza rynku. W analizie rynku ujmuje się:

 • przedstawienie kontrahentów
 • przedstawienie głównych konkurentów czyli największej konkurencji
 • zakres działalności
 • analiza SWOT

Charakterystyka prowadzonej działalności

W etapie biznesplanu - charakterystyka prowadzonej działalności ujmuje się:

 • przedstawienie produktu lub usługi
 • przedstawienie technologii czyli między innymi kto opracował technologię, czy jest własna czy kupna
 • asortyment
 • dostawcy

Plan marketingowy

Plan marketingowy obejmuje standardowo: strategię marketingową w oparciu o koszty, formy dystrybucji oraz strategię promocji.

Organizacja i zarządzanie

Kolejnym etapem biznesplanu jest organizacja i zarządzanie. Ujmuje się w nim strukturę organizacyjną, liczbę zatrudnionych pracowników oraz ich kwalifikacje zawodowe, a także system wynagrodzeń pracowników.

Plan finansowy

W planie finansowym należy obowiązkowo umieścić:

 • przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej
 • koszty przedsięwzięcia
 • symulacja efektywności przedsięwzięcia przez doliczenie w którym momencie przychody osiągnięte z inwestycji zapewnią zwrot kosztów, a w którym momencie powinien pojawić się zysk, który de facto jest głównym czynnikiem dla któremu tworzy się biznesplan i prowadzi działalność gospodarczą

Załączniki

Ostatnim elementem biznesplanu są załączniki. W zależności od prowadzonej działalności załączniki mogą się nieco różnić, ale zazwyczaj zalicza się do nich między innymi sprawozdania finansowe, projekt budowlany i inne.

Biznesplan jest bardzo ważną, o ile nie najważniejszą, częścią naszej działalności, bowiem od niego zależy czy dostaniemy wsparcie finansowe i czy w ogóle spełnimy wizje o naszej działalności gospodarczej. Biznesplan musi być przemyślany i dokładnie przeliczony jeśli chodzi o koszty. Nie jest łatwo stworzyć dobry biznesplan nie wystarczy tylko dobry pomysł, musi być on jeszcze realny i dokładnie opisany jeśli chodzi o oczekiwane efekty w stosunku do wydatków, żeby otrzymać wsparcie finansowe trzeba mieć naprawdę pomysł wart uwagi, który ma szanse na osiągnięcie w przyszłości zysku.

Komentarze