ABC kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

Kredyt hipotecznyInwestycja w dom lub własne mieszkanie powinna być dobrze przemyślana, zwłaszcza, że pociąga ona za sobą niebotycznie wysokie koszty. Aby im podołać wielu kupujących zaciąga kredyt hipoteczny.

Czym jest kredyt hipoteczny?

W większości banków działających na polskim rynku finansowym oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Zalicza się on do grona kredytów celowych i można za jego pośrednictwem sfinansować zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej. Wiele banków umożliwia także pokrycie z kredytu hipotecznego kosztów zakupu działki budowlanej czy wyremontowania i wyposażenia lokalu mieszkalnego. We wniosku kredytowym składanym w wybranym banku klient ubiegający się o uzyskanie kredytu hipotecznego powinien wskazać, na jaki cel chce go zaciągnąć. Zwykle jest to potrzeba zakupu mieszkania lub budowy domu na posiadanej przez klienta działce.

Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest to, że jest on zabezpieczony hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, na ogół kupowanej lub budowanej przez kredytobiorcę. Bank fizycznie w sądzie, w wydziale Ksiąg wieczystych jest podawany jako wierzyciel na hipotece nieruchomości. Jeśli klient nie spłaciłby zaciągniętego kredytu hipotecznego, bank mógłby dochodzić swoich praw z nieruchomości z ustanowioną hipoteką. Banki akceptują zarówno hipotekę na nieruchomości należącej do kredytobiorcy jak i do osoby trzeciej wskazanej przez niego.

Obowiązkowy wkład własny

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, od 2014 roku banki obowiązkowo muszą wymagać od swoich kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne, określonego wkładu własnego. W 2015 roku wkład ten wynosił 10 proc. wartości kupowanej nieruchomości, w 2016 roku - 15 proc., a w 2017 roku docelowo ma on wynieść 20 proc. Klient musi sam zgromadzić oszczędności na pokrycie wkładu własnego ponieważ nie ma możliwości jego zastąpienia za pośrednictwem znanego od wielu lat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Alternatywnym sposobem pozyskania wkładu własnego jest skorzystanie z rządowego programu dopłat kredytowych "Mieszkanie dla Młodych". Początkowo program kierowany był wyłącznie do osób nabywających mieszkanie z rynku pierwotnego, ale w 2015 roku wraz ze zmianą pułapów dopłat, zwiększono zakres obowiązywania programu na rynek wtórny.

Procedura kredytowa

Aby móc zaciągnąć kredyt hipoteczny, klient musi posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową i pozytywną historię kredytowania. Każda osoba starająca się o uzyskanie kredytu z banku jest kontrolowana w Biurze Informacji Kredytowej. Negatywne wpisy wskazujące na nierzetelność w spłacie bieżących lub wcześniej zaciągniętych zobowiązań z reguły likwidują możliwość otrzymania kredytu hipotecznego.

Banki wymagają w procedurze kredytowej, aby wraz z wnioskiem o kredyt przedstawić dwa dokumenty ze zdjęciem, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, kopię ubiegłorocznego zeznania podatkowego, wyciąg z konta bankowego np. z ostatnich sześciu miesięcy, czy też dokumenty dotyczące nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka na rzecz banku. Dla uzyskania kredytu na kupno mieszkania trzeba przedstawić odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności mieszkania czy też umowę przedwstępną zakupu danego lokalu mieszkalnego.

Autor: www.6-dzielnica.pl.

Komentarze

Jennifer
Kiedy byłem w potrzebie pomocy finansowej, skontaktowałem Calvin finansowe kredytu mieszkaniowego dla kredytu ZL790,000 i dostałem pożyczkę po trzech dniach bez stresu, jeśli jesteś w potrzebie biznesowych lub osobistych pożyczki, radzimy skontaktować Calvin finansowe kredytu mieszkaniowego przez jego pośrednictwem poczty elektronicznej: (calvinfinancia lloanhome[at]ou tlook.com) Tel: (+1) 501-429-4519 lub strona internetowa: http://calviinfinancialloanhomes.bravesites.com